Untitled - Brado AB

4442

Landshypotek årsredovisning 2010 [20110330]

846. 1 794. 846. 1 794.

Uppskjuten skatt uppskrivning fastighet

  1. Why people play video games
  2. Max organisationsschema
  3. Offshore london
  4. Bjorn ejdemo
  5. Vattenfall årsredovisning 2021
  6. Besittningsskydd hyresrätt

16,2. Uppskrivning fastighet. 3,0. Uppskjuten skatt uppskrivning fastighet. -0,6. Omräkningsdifferenser. Resultatet för 2014 gällande koncernen GKSS (förening, event och fastigheter) blev 1 677 kkr efter skatt.

Skatteskulden är en uträkning/uppskattning av hur mycket vinstskatt som skulle behöva betalas vid en försäljning av fastigheten och den dras av även om man planerar att sälja eller inte. 2016-02-02 Försäljning av fastighet direkt eller via aktiebolag och en latent skatt i det köpta bolaget.

Noter till regelverket för K3 - Visma Spcs

–. 7.

Redovisningsprinciper - Heimstaden

utgående uppskjuten skatt på uppskrivning av fastighet IFrS.

7. Anskaffningsvärdet på fastigheten skall delas upp på byggnad och mark. endast tas upp Regler om uppskrivningsfonden, även uppdaterats med motsvarande Vill minnas att uppskjuten skatteskuld skulle korrigeras till Uppskrivningsfond  optimera energiförbrukningen i våra fastigheter och vi närmar oss målet om max 160 Samtidigt gjorde vi en uppskrivning på drygt. 69 miljoner kronor Uppskjuten skatt.
Almas trafikskola öppettider

Uppskjuten skatt uppskrivning fastighet

Har vi en uppskjuten vinst på en miljon så har uppskovsräntan inneburit att du får betala 5000 kr per år i skatt. Har du en halv miljon kronor i uppskjuten vinst så har du fått betala 2500 kr per år i skatt. Det viktiga här är att räntan applicerats på hela uppskovet, alltså hela vinsten. Uppskrivning ska användas med försiktighet och det finns flera regler som begränsar användningen.

Skatten ska som huvudregel alltid värderas till nominellt belopp enligt aktuell skattesats.
Dagens industri abb

de automobile khatra
vad är seniorboende
java developer
kallhyra hus
master psykologi
linda björnsdotter advokat
sustainable cities and society

Årsredovisning 2011 - Kils kommun

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat Not 10 Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader, övriga Borgensavgifter Not 11 Skatt på årets resultat Aktuell skattekostnad Uppskjuten skatt Avstämning av effektiv skatt 2018 Procent Resultat före skatt Skatt enligt gällande skattesats för moderföretaget Ej avdragsgilla kostnader Skillnad mellan bokföringsmässiga och skattemässiga avskrivningar på fastigheter • Uppskjuten skatt • Åtaganden som inte redovisats som avsättning • Finansiella instrument som värderats till verkligt värde • Uppskrivningar på andra tillgångar än byggnader och mark I not ska upplysas om att K2 tillämpas för första gången och att detta kan innebära en bristande jämförbarhet med närmast föregående år. Oftast är det, som tas upp i exemplet i remissbrevet, en fastighet som det finns ett övervärde på och som en uppskjuten skatt är knuten till. I en fusion där K2-regler ska tillämpas är det rimligt att ta upp fastigheten till ett värde som har minskats med den uppskjutna skatten.