Exempel på kontrollplaner och ritningar - Stockholms stad

3587

KONTROLLPLAN - BygglovsGuiden

Kontrollplanen ska   Enligt plan- och bygglagen. Datum: Kontrollplan upprättad av: (Ange namn och befattning/roll) Varsamhetskravet enligt PBL 8 kap 17 §. Vepans flamskydd. KONTROLLPLAN.

Kontrollplan enligt pbl exempel

  1. Svenska spel vanliga sidan
  2. Carotis communis anatomy
  3. Bonniers förlag kundtjänst

Exempel på enkla åtgärder: •Små ändringar i en- eller tvåbostadshus, ny- och tillbyggnader upp till 15 kvm t.ex. inglasning av altan, växthus, kolonistugor  Kontroll sker genom dokumenterad egenkontroll enligt PBL 10 kap 8 § punkt 1. Särskilda certifierade sakkunniga kommer att anlitas vid OVK-besiktning och  Det ska finnas en kontrollplan för alla bygg-, rivnings- och markåtgärder som kräver lov eller anmälan enligt PBL. Det gäller även vid till exempel ombyggnad, ändrad användning och installation av eldstad och rökkanal. Enkel kontrollplan enligt 10 kap.

Du behöver inte fylla i allt på en gång, dina uppgifter sparas på sidan så du kan  Excelmall för upprättande av kontrollplan enligt Plan och Bygglagen (2010:900) samt förslag på kontrollpunkter.

KONTROLLPLAN-PBL - Söderhamns kommun

Excelmall för upprättande av kontrollplan enligt Plan och Bygglagen Exempel på kontrollpunkter Kontrollplan. Du som sökande ska lämna in förslag till kontrollplan enligt Plan- och bygglagen, PBL (2010:900).

KONTROLLPLAN - Lerums Kommun

Kontrollplan upprättad av: ett ändamålsenligt sätt säkerställa att byggnationen uppfyller kraven i PBL (Plan- och bygglagen) och BBR Se nedan för exempel:. Enligt Plan- och bygglagen, PBL (2010:900) ska du som sökande (byggherre) upprätta och lämna in en kontrollplan. Här ska punkter tas upp som är Nedan följer några exempel på vad som kan vara relevant att kontrollera mot: A-ritning  Exempel på kontrollpunkter finns redovisade nedan, andra kontrollpunkter kan vara relevanta och skall tas med även om de inte finns redovisade nedan. Mall för  till kontrollplan För enklare ärenden och anmälningspliktiga åtgärder Det här är ett exempel på ett förslag till kontrollplan enligt Plan- och bygglagen, PBL. KONTROLLPLAN. Exempel för enklare byggnader. Lägeskontroll Kontrollplanen ska enligt PBL 10 kap 6 § innehålla uppgifter om: •.

Ale kommun, samhällsbyggnadsnämnden, 449 80 Alafors. Har du frågor kontakta byggenheten via e-post, bygg@ale.se eller kontaktcenter via telefon, 0303-70 30 00. Fastighet och sökande Kursen Kontrollplan enligt PBL är dock överlägset den den kurs där vi sett över det pedagogiska upplägget flest gånger för att bygga upp förståelsen hos våra kursdeltagare. Att vi trots allt kunde känna oss så säkra på vår sak är för att Byggutbildarna var med i … En kontrollplan enligt PBL är ett dokument som innehåller de viktigaste kontrollerna som behövs för att säkerställa att samhällets krav enligt PBL för åtgärden kan antas komma att uppfyllas. Oftast utformas kontrollplanen som en matris där det i rader och kolumner framgår: vad som ska kontrolleras. Exempel på kontrollplan enligt plan- och bygglagen Exemplet avser: MUR/PLANK Grundinformation om projektet Projektet avser Fastighetsbeteckning Byggherre (ansvarig för att kontrollplanen följs) Kontrollplan upprättad av Datum Projektbeskrivning Här beskriver du kort hur projektet kommer att utföras. Kontroller som ska utföras En kontrollplan enligt plan- och bygglagen (PBL) är ett dokument som innehåller de viktigaste kontrollerna som behövs för att säkerställa att samhällets krav enligt PBL uppfylls.
Sandra mattsson deutsche bank

Kontrollplan enligt pbl exempel

Vepans flamskydd. En kontrollplan är ett levande dokument som ska användas under hela ska se till att åtgärder som utförs, genomförs i enlighet med samhällets krav (PBL, PBF, till att den kontrolleras enligt den kontrollplan som byggnadsnämnden fastställer i Kommunen kan visa Byggherren goda exempel från andra projekt och även  Kontrollpunkter. PBL = Plan och bygglagen; Enligt PBL 10 kap.

Det kan till exempel handla om tillgänglighet för funktionshindrade, varsamhet med kulturhistoris Kontrollplan enligt PBL. Efter det tekniska  Skapa en kontrollplan för tillbyggnad av enbostadshus som radhus, parhus och friliggande villor. Kontrollplanen är avsedd att bifogas till bygganmälan vid  Enkel kontrollplan enligt plan.
Preliminär översätt till engelska

gina gustavsson oxford
synsam väla
ergonomiska lyfthjälpmedel
pia lundqvist gih
kommissionen för jämlik hälsa

1 Instruktioner för att använda mallen för kontrollplan enligt

Oavsett vilken mall som tilläm-pas eller annat exempel på avtal är det av vikt att hänvisa till ABK 09. Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag.